Om Artikeldatabasen  

Bioanalytikernes Artikeldatabase

Formål
Bioanalytikernes Artikeldatabase er startet af LSB den 15. august 2008.
Databasen skal være med til at vise, at mange bioanalytikere arbejder med forskning og udvikling på højeste niveau indenfor bioanalytikerfaget, og gennem offentliggørelsen af disse bioanalytikere, inspirere og stimulere andre til at deltage i denne faglige udvikling.
Med Bioanalytikernes Artikeldatabase ønsker LSB´s bestyrelse, at det professionelle arbejde og den faglige viden bag artiklerne bringes ud til en bredere kreds og samtidig giver mulighed for at skabe nye netværk for bioanalytikere.

Hvem kan optages
Alle der har en baggrund som bioanalytiker og laborant kan optages i databasen når de er forfatter på en publiceret artikel og artiklen er optaget og publiceret i et internationalt anerkendt tidsskrift eller i fagbladet "danske bioanalytikere".

Krav til forfatteren
Alle forfattere skal opfylde Vancouverreglernes kriterier for forfatterskab. Dvs. at de har bidraget væsentligt til et forfatterskab som forudsætter væsentlige bidrag til alle nedenstående tre kriterier.

  1. Idé, planlægning og udformning eller analyse og indsamling eller fortolkning af data.
  2. Udarbejdelse eller kritisk indholdsmæssigt revision af manuskriptet.
  3. Godkendelse af det endelige manuskript.

Dette gælder også dem der i multicenterstudier fremstår som forfattere.
I tilfælde af, at der er flere forfattere, gælder ovennævnte for alle forfatterne.

Interessekonflikter med økonomisk tilknytning til virksomhed eller organisation skal meddeles LSB. Gælder ikke ved ansættelse i offentlig institution.

Hvordan optages man
For optagelse indsendes informationer om artikel og forfatter via et optagelsesskema på LSB´s hjemmeside.

  • Beslutning om optagelse og sletning af databasen afgøres af LSB´s bestyrelse.
  • Accept af tidsskriftet afgøres af LSB´s bestyrelse.
  • Optagelsen i databasen afgøres af LSB´s bestyrelse.
  • LSB´s bestyrelse har ret til at slette optagelsen i databasen for artikler hvis der er udført uredelig forskning, hvis resultaterne er trukket tilbage, eller krav for optagelse viser sig at være urigtige.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___