Vancouver-regler  

Vancouverreglerne

Vancouverreglerne eller "Uniform Requirements" er et otte siders regelsæt.

Forfatterskabskriteriet blev udvidet i år 2000 og regelsættet for medforfatterskab betyder, at man skal opfylde tre kriterier:

  1. Have bidraget substantielt til udformning og design af studiet, eller indsamling af data, eller analyse og fortolkning af data.
  2. Have udformet udkast til artiklen eller revideret den endelige version af manuskriptet.
  3. Have godkendt den endelige version af manuskriptet.

Samtidig er det bestemt, at bidragsydere, som ikke opfylder forfatterskabskriterierne, skal nævnes i "acknowledgements" med en beskrivelse af hvad den enkelte har bidraget med.

De nyeste regelsæt kan ses her, hvor de opdateres løbende: 
http://www.icmje.org/

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___