LSB´s legat  


LSB´s - Forsknings- og udviklingslegat 2017

Legatet på 10.000 gives til en bioanalytiker/laborant, som udfører selvstændig forskning inden for bioanalytikerfaget eller beslægtede områder. Legatet kan endvidere gives til en bioanalytiker/laborant, som yder en særlig indsats inden for udviklingen af de laboratoriemedicinske specialer.
Legatet skal anvendes til studieophold, kongresrejser, videreuddannelse, computer, frikøb m.m.

Hvem kan søge
Medlemmer af Laboratoriemedicinsk Selskab for Bioanalytikere.

Ansøgningsfrist
4. september 2017

Uddelingstidspunkt
Legatet for 2017 uddeles i forbindelse med LSBs Generalforsamling, som afholdes d. 20 september i forbindelse med LabDays i Aarhus. Præcis tidspunkt følger.

Ansøgning skal indeholde
Begrundelse for ansøgningen, kort beskrivelse af projektet og hvad legatet ønskes anvendt til (max. 1 A4-side), curriculum vitae samt udtalelse fra arbejdssted.

Ansøgningen sendes til
Peter Böhm
info@lsb-bio.dk 

Yderligere oplysninger kan fås hos
Peter Böhm
telefon 9356 7652 eller
e-mail: petni@regionsjaelland.dk_ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___