Dagsorden generalforsamling d. 20 september 2017  


Dagsorden for LSB´s generalforsamling

Onsdag den 20. september 2017, kl. 11.15

 1. Valg af dirigent

 2. Åbning af generalforsamlingen

 3. Beretning fra formanden

 4. Beretning fra udvalg

 5. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

 6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

 7. Fastsættelse af kontingent

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Camilla Sloth Knudsen,
  Majbrit Frost, Marianne Miller, Anne-Marie Flensborg, Khaled Ghathian, Hans Henrik Jeppesen.     

 9. Valg af revisor og suppleant

 10. Eventuelt     

Efter generalforsamlingen uddeles LSB´s Forsknings- og Udviklingslegat 2017