Bestyrelsen  

Formand

Næstformand

Kasserer

Webredaktører

LSB's Bestyrelse

Formand og kontaktmedlem for dbio
Peter Böhm Nielsen
Klinisk Biokemisk Afdeling
Roskilde Sygehus
4000 Roskilde
Tlf. 4732 5607
petni@regionsjaelland.dk

Næstformand og webredaktør
Majbrit Frost, Cand. Scient. San
Klinik Diagnostik
Nuklearmedicinsk Afdeling
Aalborg universitetshospital
Hobrovej 18-22
9000 Aalborg
Tlf: 97 66 55 13
mf@rn.dk
                                                                                                                
Kasserer
Marianne Miller
Afdelingsbioanalytiker, MLP
Blodbank og Immunologi 
Aarhus Universitetshospital 
8200 Århus N 
Tlf.:7845 5070
marianne.miller@rm.dk

Webredaktør 
Hans Henrik Jeppesen
Stud. cand. scient - Klinisk Videnskab og Teknologi            
Department of Health Science and Technology, Aalborg University.
lsb.web.email@gmail.com

Camilla Sloth Knudsen
Cluster for Molecular Imaging, Københavns Umiversitet, Panum og Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet og 
Minerva Imaging
Ole Maaløesvej 3
2100 København N
csk@minervaimaging.com 

Anne-Marie Flensborg
Bioanalytikerunderviser SD
Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk afdeling
Bispebjerg Hospital
Frederiksberg Hospital
2400 København NV
Tlf: 2310 6859
Anne-marie.flensborg@regionh.dk

Khaled Ghathian
Bioanalytikerunderviser
Klinisk mikrobiologisk afdeling
Hvidovre Hospital
2650 Hvidovre
Khaled.Sauod.Ali.Ghathian@regionh.dk